Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku

Tsukudoha chiman-cho, Shinjuku-ku
1984
Vintage silver print
8-1/2
8-3/8