Mark Steinmetz

Mark Steinmetz
Athens, GA
2001
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Athens, GA
1995
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
$3,500
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Margaretha, Athens, Georgia
1999
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Central Park, NYC
1984
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Athens, GA
1997
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Athens, GA
1995
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Jessica, Athens, GA
1997
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Knoxville
1991
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Magnolia Avenue, Knoxville
1992
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Montgomery, AL
1996
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
New Orleans
1995
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Rt. 316, Barrow County, GA
2005
Gelatin silver print
Edition of 15
20
24
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Highway 441, Georgia/North Carolina Stateline
1997
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Near Suffield, CT
1987
Gelatin silver print
Edition of 15
20
24
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Hendersonville, NC
1995
Gelatin silver print
Edition of 15
24
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Telford, TN
2001
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Venice, CA
1994
Gelatin silver print
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Winder, GA
1996
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Atwood, Illinois
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chelsea, Massachusetts
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Durham, Connecticut
1984
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
East Hartford, Connecticut
1988
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
$3,000
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Enfield, Connecticut
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Hartford, Connecticut
1985
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
I-55, Illinois
1991
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Lincoln, Illinois
1988
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Bloomburg, Pennsylvania
1987
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1991
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Chicago, Illinois
1991
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Derby, Connecticut
1985
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Knoxville, Tennessee
1992
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Knoxville, Tennessee
1992
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Knoxville, Tennessee
1992
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Middletown, Connecticut
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Momence, Illinois
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Petersburg, Illinois
1988
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Portland, Connecticut
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
20
24
$4,000
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Revere, Massachusetts
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Vert Galant, Paris
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Paris
1989
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Trocadéro
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Les Tuileries
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Champ de Mars
1985
Gelatin silver print
Edition of 15
20
24
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Les Halles
1985
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Mark Steinmetz
Les Tuileries
1990
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Luxembourg
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Mark Steinmetz
Montmartre
2009
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Montmartre
2011
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Notre Dame
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Palais Royal
1985
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Paris
1989
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Paris
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
20
16
Additional Sizes Available
Mark Steinmetz
Paris
1986
Gelatin silver print
Edition of 15
16
20
Additional Sizes Available